Öğr. Gör. Dr. SEZEN GÜNGÖR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. SEZEN GÜNGÖR

T: (0282) 250 3540

M sezengungor@nku.edu.tr

W sezengungor.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Yönetim ve Organizasyon
Ana Bilim Dalı:İşletme Yönetimi
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2013-2017
Tez: Finansal Yatırım Kararlarında Genetik Etkiler: Duygusal Ön Yargılar Analizi (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MASTER OF SCİENCE İN FİNANCE
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / FİNANS ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2004-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MYO / İŞLETME YÖNETİMİ
2017-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MYO / İŞLETME YÖNETİMİ
2015-2017
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MYO / İŞLETME YÖNETİMİ
2010-2015
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Akademik Faaliyetler Sorumlusu MOTİF HALKBİLİM VAKFI 2007-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Finans
Davranışsal Finans
Uluslararası Finans
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNGÖR S., GENES INVOLVED IN BOTH DOPAMINERGIC AND SEROTONERGIC PATHWAYS AND FINANCIAL DECISION MAKING, Prizren Social Science Journal, vol. 2, pp. 21-26, 2019.
Özgün Makale Thomson Reuters, Researchgate vd.
2. GÜNGÖR S., EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI GETİRİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 2007-2017 DÖNEMİNDE ABD DOLARI VE ALTIN GETİRİLERİ ÖRNEĞİ, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 17, pp. 22-39, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
3. Güngör S. ., Tomris Küçün N., THE “RATIONALITY” CRITERIA IN DECISION MAKING THEORIES AND THE GAME THEORY, SOCIAL SCIENCES, MANAGEMENT AND ECONOMICS JOURNAL, vol. 1, pp. 21-31, 2019.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Sezgin M., Girişimci Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermaye ve Bireysel Yaratıcılıklarının İncelenmesi, Sosyal Bilimler Metinleri, vol. 2018, pp. 50-64, 2018.
Özgün Makale
5. Tomris Küçün N., Yaman C., GÜNGÖR S., EROĞLU S., ONLINE ALIŞVERİŞ SÜREÇLERİNDE DİJİTAL YERLİLERİN VEDİJİTAL GÖÇMENLERİN STRES DÜZEYLERİNİN BİYOMETRİKANALİZİ, JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, vol. 5, pp. 177-190, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
6. Yaman C., Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., EROĞLU S., REKLAMLARA YÖNELİK DİKKATİN GÖZ İZLEME TEKNİĞİ İLEÖLÇÜLMESİ VE BAĞLAM ETKİSİ, JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, vol. 5, pp. 221-232, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
7. GÜNGÖR S., Yerel Yönetim Ve Merkezi Yönetimin Görev Paylaşımı, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Akademik Bakış, 2012.
Özgün Makale
8. GÜNGÖR S., Yerel Yönetimlerin Borçlanmaları, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Akademik Bakış, 2011.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., BİST100 ENDEKSİNDE İŞLEM HACMİ (TL) VE İŞLEM MİKTARLARINDA BİREYSEL YATIRIMCI AÇISINDAN TAKVİM ANOMALİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 6, ss. 91-108, 2019.
Özgün Makale SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, Rootindexing
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÜNGÖR S., DEMİREL E., Tomris Küçün N., Behavioral Finance and Decision-Making Models, Bölüm: Personality and Emotional Biases, Yayın Yeri: IGI Global Disseminator of Knowledge, Editör: Tripti Tripathi (Jiwaji University, India), Manoj Kumar Dash (Khallikote University, India) and Gaurav Agrawal (Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior, India), 2019.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÜNGÖR S., DEMİREL E., Davranışsal Finansta Yatırımcı Ön Yargıları, Yayın Yeri: Alfa Yayınevi, 2018.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜNGÖR S., MÜZİĞİN RİSK ALGI DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, HALK KÜLTÜRÜNDE OYUN MÜZİK DANS ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (17.10.2019-19.10.2019).
2. GÜNGÖR S., DEMİREL E., ULUCAN K., DAVRANIŞSAL FİNANSTA DUYGUSAL ÖNYARGILARIN KALITSALLIĞI: İKİZ BİREYLERDE FALCONER FORMÜLASYONU ÇALIŞMASI, 23. Finans Sempozyumu (09.10.2019-12.10.2019).
3. GÜNGÖR S., KARAR VERMEDE GELENEKSEL EKONOMİ TEORİLERİNE TERS DÜŞEN SONUÇLAR: DİKTATÖR OYUNU, 5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (26.09.2019-27.09.2019).
Tam metin bildiri
4. GÜNGÖR S., OLUMLAMA YÖNTEMİ İLE RİSK ALGISININ DEĞİŞEBİLİRLİĞİ:KAZANÇ ALANINDA RİSKE ILIMLI BAKIŞ, 5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (26.09.2019-27.09.2019).
Tam metin bildiri
5. GÜNGÖR S., Bireysel Yatırımcıların Benzeşim Ön Yargılarının Sosyal Sorumluluk Projesi Yatırımları ile Birlikte Ele Alınması, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi V (27.06.2019-30.06.2019).
Tam metin bildiri
6. GÜNGÖR S., HABİBOĞLU Ö., Çerçeveleme Etkisinin Satın Alma Kararları ve İrrasyonel Kararlar Üzerine Etkisi, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi V (27.06.2019-30.06.2019).
Tam metin bildiri
7. Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., SÜRDÜRÜLEBİLEBİLİR KIRSAL TURİZM, THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM ANDENVIRONMENT PROTECTION CONFERENCE (22.11.2018-23.11.2018).
Tam metin bildiri
8. Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., TRAKYA TURİZMİ ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ANALİZİ, THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM ANDENVIRONMENT PROTECTION CONFERENCE (22.11.2018-23.11.2018).
Tam metin bildiri
9. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Türk Turizminin Son Dört Yılı: 24 Kasım 2015 ve 15 Temmuz 2016 Olaylarının Turizm Gelirlerine ve Ödemeler Dengesine Etkileri, Motif Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (08.11.2018-10.11.2018).
Tam metin bildiri
10. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Kuruma Bağlılıkta (Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı ve Normatif Bağlılık) Kişisel Özelliklerin Rolü Namık Kemal Üniversitesi Örneği, 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (25.10.2018-27.10.2018).
Tam metin bildiri
11. GÜNGÖR S., Tomris Küçün N., Sosyal Arzu Edilirliğin Kişilik Ölçeklerine ve Davranışsal Finansta Duygusal Hevristiklere Yansıması, 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (25.10.2018-27.10.2018).
Tam metin bildiri
12. GÜNGÖR S., NİHAN TOMRİS K., ERDİREN Y. O., HEDONİK SATIN ALMA VE HAZ İKTİSADI KAVRAMLARINA İLKÇAĞ FELSEFESİNDEN BAKIŞ, 6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AVRASYA KONGRESİ (04.09.2018-06.09.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
13. Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., Yaman C., EROĞLU S., ONLINE ALIŞVERİŞ SÜREÇLERİNDE DİJİTAL YERLİLERİN VE DİJİTAL GÖÇMENLERİNSTRES DÜZEYLERİNİN BİYOMETRİK ANALİZİ, 6. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresinde (04.09.2018-06.09.2018).
Tam metin bildiri
14. Yaman C., Tomris Küçün N., GÜNGÖR S., EROĞLU S., Reklamlara Yönelik Dikkatin Göz İzleme Tekniği İle Ölçülmesi Ve Bağlam Etkisi, 6. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresinde (04.09.2018-06.09.2018).
Özet bildiri
15. GÜNGÖR S., Ekonomik Güven Endeksi ve Finansal Yatırım Araçları Getirileri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 2007-2017 Döneminde ABD Doları ve Altın Getirileri Örneği, International Conference on Emprical Economics and Social Science (27.06.2018-28.06.2018).
Tam metin bildiri
16. DEMİREL E., GÜNGÖR S., ULUCAN K., The Effect of Genetic in Financial Decision Making: Regret Aversion and Reward Dependence, 8th International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility (25.07.2017-28.07.2017).
Tam metin bildiri
17. GÜNGÖR S., IŞIK N. O., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Algılarının Başarı Yönelim Açısından Değerlendirilmesi: Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Örneği, 5th Internatioanş Vocational Schools Symposium (18.05.2016-20.05.2016).
Tam metin bildiri
18. GÜNGÖR S., YÜRÜK KAYAPINAR P., KAYAPINAR Ö., Bireylerin Aileye Ait Olma Duygusunun Marka Bağlılığına Olan Etkilerinde Ailenin Araılık Rolü, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).
Tam metin bildiri
19. GÜNGÖR S., IŞIK N. O., Er H., Usta Çırak İlişkisinden Mühendislik Bilimine Dericiliğin Günümüzdeki Aile Şirketleri Bağlamında Ele Alınması, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).
Tam metin bildiri
20. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK KAYAPINAR P., GÜNGÖR S., Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerine Bakış Açılarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).
Tam metin bildiri
21. GÜNGÖR S., Female Factor in CSR Projects, 5th International Women and Business Conference Scientific Programme (08.11.2014-10.11.2014).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜNGÖR S., Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Finans Sektörü Dışındaki Şirketlerin Endeks Öncesi ve Endeks Sonrası Finansal Performanslarının Altman Z Score Modeline Göre Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı (25.09.2014-25.09.2014).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Yayın Yeri: Motif Vakfı Yayınları.
Uluslararası Kitap
2. Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Yayın Yeri: Motif Vakfı Yayınları.
Uluslararası Kitap
3. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu Bildirileri I-II, Yayın Yeri: Motif Vakfı Yayınları.
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (20.08.2019-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
Üyelikler
Motif Halkbilim Vakfı, Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-.
Motif Halkbilim Vakfı, Üye, 2000-2017.